SGP-subsidie

De Raad van State heeft ondubbelzinnig recht gesproken. De SGP mag geen subsidie worden onthouden. Tegen dat vonnis is geen verweer mogelijk. De minister moet alsnog de eerder ingehouden subsidies, acht ton op jaarbasis, aan de SGP toekennen. Ruim twee jaar geleden gaf toenmalig minister Remkes (Binnenlandse Zaken) gevolg aan het vonnis van de Haagse rechtbank. Die rechter oordeelde dat de Staat der Nederlanden ,,onrechtmatig'' handelde door de SGP subsidie te verstrekken.

Het onrechtmatige zat hem in het uitsluiten van vrouwen door de partij. De overheid zou, volgens de rechtbank, overeenkomstig het VN-Vrouwenverdrag erop moeten toezien dat ongelijke behandeling van mannen en vrouwen actief wordt bestreden. De uitspraak van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State is van groot belang. Op de keper beschouwd maakt de Raad gehakt van bovengenoemd vonnis van de rechtbank. Even afgezien van het geldelijke aspect, is de uitspraak ook van wezenlijk belang bij het hoger beroep van de Staat en de SGP tegen het vonnis uit 2005. Het kan haast niet a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?