'Secularisten'

Dat minister Agnes van Ardenne door het terugnemen van de term 'fundamentalistische secularisten' gistermiddag de angel uit het Kamerdebat over een artikel van haar hand in twee Arabische kranten probeerde te halen, is begrijpelijk. Politiek gezien althans: struikelen over een woord is voor een bewindspersoon geen aantrekkelijk einde.
Maar inhoudelijk gezien geurde juist ook dit debat - lichtjes, maar toch - naar hetgeen de minister met de gewraakte kwalificatie beoogde aan te duiden: de vanzelfsprekendheid waarmee sommige woordvoerders der Verlichting hun levensbeschouwing - hun geloof, zo men wil - het primaat boven (alle) andere geloven toekennen. En dat heeft fundamentalistische (in de zin van: exclusivistische) trekken. Daarom had ze wat ons betreft de term mogen handhaven. Ze is ontmaskerend en nuttig. Een andere zaak is of de minister er verstandig aan deed haar filippica tegen degenen die SGP-Kamerlid Van der Sta …
Dit is 19% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?