Schuiven

Schokkend kun je de uitkomsten, goed beschouwd, niet noemen van enkele recente onderzoeken in reformatorische kring. Steeds meer jonge moeders werken - veelal in deeltijd - buitenshuis. Het gangbare vrouwenstandpunt van de SGP kan zeker onder jongeren op steeds minder steun rekenen. Drie op de vier reformatorische jongeren zou geen been zien in een vrouw als SGP-Kamerlid.
Opvallend zou het eigenlijk pas zijn, wanneer dergelijke verschuivingen in standpunten en gedrag zich in deze kringen tot op de dag van vandaag niet zouden voordoen. Traditioneel zijn uitgesproken standpunten bij reformatorische christenen ingebed in een houding van wereldmijding. 'Moderne' ontwikkelingen die als verwerpelijk worden gezien, worden niet slechts afgewezen, maar ook buiten de deur gehouden. Maar in een open samenleving als de onze kan geen bevolkingsgroep het isolement lang volhouden. In reformatorische kring stijgt het opleidingsniveau van jongens én meisjes; ze vinden een plek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?