Schoolzwemmen rendeert

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

Het verdrinkingsrisico in Nederland is sterk afgenomen: van ruim vijfhonderd sterfgevallen in 1950 tot goed tachtig in 2012. Vroeger bestond ruim de helft van het jaarlijkse aantal verdrinkingsslachtoffers uit kinderen. Maar vanaf 1980 daalde hun aandeel tot slechts een negende. Dat kwam mede door de invoering van het schoolzwemmen.

Nederland is een weergaloos waterrijk land: het hele land één grote rivierdelta, 450 kilometer kustlijn, veenplassen en zandafgravingen, een fijnmazig afwateringsstelsel en waterwegennet, vijvers en waterpartijen in elke woonwijk die aardig voor de dag wil komen. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?