Schoolboeken

Als op een symbolisch moment ging de Tweede Kamer op de middag voor het begin van de jaarlijkse Boekenweek alsnog akkoord met het regeringsvoornemen de schoolboeken op de middelbare school vanaf 2009 gratis te maken. 'Van oude menschen ...' luidt dit jaar het thema. Maar de vraag dringt zich op of de Kamer de oude wijsheid dat wat gratis is, altijd op een andere manier en meestal ook te duur wordt betaald, hier wel voldoende in rekening heeft gebracht.
De Boekenweek en de duurbetaalde schoolboeken zijn nog op meer manieren aan elkaar verbonden. Het commerciële succes van de uitgevers op beide terreinen staat in schril contrast met het dalende culturele en onderwijskundige rendement ervan. Er werden nog nooit zoveel boeken verkocht als in 2007. Maar zeer velen daarvan staan blijvend ongelezen in de kast en met de kennis van de literatuur is het volgens velen zelfs dramatisch gesteld. Tegelijk klagen ouders al jaren over de veel te dure (werk)boeken die leerlingen gedwongen aanschaffen en over de sloten geld die verdwijnen in de zakken van …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?