School krijgt vrijheid om te vernieuwen

Minister Van der Hoeven (Onderwijs) pleit voor een ingrijpende vernieuwing van het onderwijssysteem, met meer keuzevrijheid voor de scholen en minder regeldrift van overheidswege.
Ik ben een vurige pleitbezorger van vernieuwing van het onderwijs. Ik laat echter graag aan de scholen zelf over, hoe ze de vernieuwing vormgeven, omdat scholen net zo van elkaar verschillen als kinderen. Er is dus geen sjabloon dat op alle scholen past. Regels van bovenaf hebben geen zin, maar voor vernieuwing van onderop geef ik scholen de ruimte.De samenleving is veranderd, maar hiervan zien we nog betrekkelijk weinig terug in de organisatie van het onderwijs. De meeste scholen in het basis- en voortgezet onderwijs hanteren een organisatiemodel dat ook al gangbaar was in de tijd van Kees de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?