Schilder en de NSB

De pas aangetreden bijzonder hoogleraar George Harinck in Kampen heeft niet te klagen over gebrek aan belangstelling voor zijn inaugurele oratie. Deze historicus die temidden van theologen gaat werken, koos voor zijn oratie een prachtig thema en een tot nadenken stemmende uitwerking daarvan, die de aandacht van historici en theologen verdient. Hij vergeleek de houding van Klaas Schilder met die van Karl Barth met betrekking tot het nationaal-socialisme en kwam zo tot de titel van zijn rede: Tussen Barmen en Amsterdam.
Barmen is de plaats waar Barth in 1933 de belijdenis van de Bekennende Kirche tegenover het nationaal-socialisme opstelde. En te Amsterdam vergaderde in 1936 de synode van de Gereformeerde Kerken, waar Schilders voorstel werd aangenomen om het nationaal-socialisme te veroordelen en het lidmaatschap van de NSB en CDU voor leden van de gereformeerde kerken te verbieden.Er is in de pers al aandacht besteed aan Harincks oordeel over Barth. Ik wil het graag hebben over wat Harinck van Schilder zegt.Op het eerste gezicht lijkt het of Schilder er in Harincks rede beter afkomt dan Barth. Schilder vond …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?