Scheuring

Deze week is door een evangelische predikant in België een proefschrift verdedigd over de manier waarop in de zestiende eeuw gereformeerden en doopsgezinden met de kerkelijke tucht omgingen. Het is een onderwerp dat, vriendelijk uitgedrukt, tamelijk ver lijkt af te staan van de kerkelijke actualiteit. Spreken over tucht is al niet populair, maar dat geldt zeker als het dan ook nog eens gaat over de toepassing ervan zo'n vier eeuwen geleden.

Toch is het juist vanwege de kerkelijke actualiteit van dreigende of zich reeds voltrekkende kerkelijke scheuringen de moeite waard er bij stil te staan. De promovendus laat zien dat de verschillende toepassing van de tucht in de begindagen van het Nederlandse protestantisme - grofweg: streng door de doopsgezinden en wat lankmoediger door de gereformeerden - alles te maken had met een verschillende visie op de kerk. De toenmalige doopsgezinden predikten een zuivere kerk, zonder smet of rimpel, en dat stelde hoge eisen aan de leden ervan. Wie zich in zijn levenswandel onchristelijk gedroeg, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?