Schep ruimte voor woningbouw opplatteland

De woningnood kan gemakkelijk worden opgelost zonder de groene ruimte verder aan te tasten. Door stallen en schuren te slopen en te vervangen door huizen, ontstaat op het platteland nieuwe woonruimte en trekken minder mensen noodgedwongen naar de steden.
De woningnood in Nederland wordt steeds nijpender en de overheid lijkt vooral te volstaan met de stelling dat er niet voldoende geld beschikbaar is om de problemen op te lossen. Komende kabinetsperiode is er behoefte aan 255.000 seniorenwoningen extra en in 2015 is het tekort opgelopen tot 400.000. We moeten dus creatiever omgaan met de woningmarkt. Het platteland moeten we revitaliseren door mensen te stimuleren in te schikken op het eigen erf. Iedereen met meer dan 600 vierkante meter zou een schuur, garage of stal moeten kunnen inruilen voor een extra huis. Voorbeelden daarvan zijn er a …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?