Scheiding filosofie en geloof lukte Ricoeur niet

Paul Ricoeur overleed op 92-jarige leeftijd na een bewogen leven: als oorlogswees opgevoed door grootouders en een tante, in de tweede wereldoorlog in Duitse krijgsgevangenschap geraakt, tijdens de studentenrevolte van 1968-1970 hoogleraar aan een van de roerigste universiteiten (Nanterre), met schokkende confrontaties, en ten slotte na het emeritaat geschokt door de dood van zijn zoon.
Het is ook een werkzaam leven geweest. Ik herinnerde me hoe prof. Zuidema verslag deed van een ontmoeting die hij had bijgewoond: nog merkbaar onder de indruk van wat Ricoeur had verteld over de voor Nederland onvoorstelbare aantallen promovendi die onder zijn toezicht werkten.Na de enerverende periode 1968-1970 werkte hij een aantal jaren in de Verenigde Staten. Teruggekeerd naar Parijs, bleef hij ook met regelmaat aan Amerikaanse universiteiten doceren. Tot op hoge leeftijd ging hij door met publicaties en lezingen.In krijgsgevangenschap vertaalde hij Husserl. Na studies over onder andere de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?