Scheefgroei

Met de regelmaat van de klok levert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) rapporten af. Al bijna veertig jaar dient deze onafhankelijke wetenschappelijke denktank de overheid van advies.

In een tijd waarin het in de mode is beleid te formuleren dat niet gebaseerd is op degelijk onderzoek, maar op gevoelens, is dat welkome inbreng. Deze week rapporteerde het SCP over het profijt van de overheid. Wie heeft het meeste baat bij het overheidsbeleid? Door de herhaling van dit onderzoek is het mogelijk te vergelijken en conclusies te trekken over het effect van het overheidshandelen. Doet de overheid wat ze belooft en beoogt? Dat is een belangrijke vraag in een tijd waarin iedereen goed nadenkt over de besteding van zijn euros. Wat blijkt? De 64 miljard die de overheid via …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?