Schaf eigen bijdrage af

Duizenden mensen die de thuiszorg opzeggen, doen dat omdat zij de eigen bijdrage nauwelijks kunnen opbrengen. Maar een even ernstig probleem is de gebrekkige voorlichting over de nieuwe regels. Veel beter is afschaffing van de eigen bijdrage en tegelijk de premie van de AWBZ te verhogen. Niet alleen uit oogpunt van solidariteit, maar het voorkomt ook veel onduidelijkheid en bureaucratische rompslomp. Dit bepleit Gerrie Abrahamse, beleidsmedewerker Zorg bij de Protestants-Christelijke Ouderenbond (PCOB).
door Gerrie AbrahamseDe inning van de eigen bijdrage in de zorg levert al jaren problemen op. Vaak kloppen rekeningen niet en soms ontvangen mensen een jaar na het overlijden van hun partner die thuiszorg nodig had, nog rekeningen. Een groot knelpunt is de late aanlevering van het aantal gewerkte uren door de thuiszorginstellingen. Daarnaast neemt het controleren van de persoonsgegevens bij de gemeenten veel tijd in beslag. De molens draaien traag en de thuiszorgcliënten zijn daar de dupe van.In december maakte de regering de definitieve stijging van de eigen bijdrage voor de thuiszorg bekend. …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?