Samenhang

Na enkele dramatische kindermoorden (Maasmeisje, Savanna) werd de roep om krachtig overheidsingrijpen steeds sterker. Onze hoogontwikkelde samenleving kenmerkt zich als een risicosamenleving. Voor alle mogelijke risico's dek je je in door je te verzekeren.

En als het een keertje goed mis gaat, is er altijd nog de staat die het voor de gedupeerde of bedreigde burger opneemt. Denk aan de spaarders bij de IJslandse bank Icesave. Bij kindermishandeling moet de overheid risico's inschatten, signalen opvangen en zo nodig krachtdadig ingrijpen achter de voordeur. Het mag niet weer gebeuren dat een kind om het leven komt als gevolg van falende of wanhopige ouders. Tegelijkertijd is deze vorm van overheidsbemoeienis omstreden. De vrijheidslievende, geïndividualiseerde burger heeft weinig op met een overheid die via digitale kinddossiers en argwane …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?