Salafisten

Als we met z'n (autochtone) allen in dit land maar hard genoeg blijven roepen, dat 'de' jonge moslims steeds verder radicaliseren, dan zal deze profetie zich (van)zelf vervullen. Zo zou men de rode lijn kunnen weergeven van een studie, die Amsterdamse onderzoekers in opdracht van minister Verdonk instelden naar de radicalisering onder moslimjongeren.
Die radicalisering is buiten kijf. Maar de waarde van deze studie is dat zij afrekent met het alles op één grote, boze hoop gooiende gebabbel daarover aan cafétafels, op verjaardagsvisites en in bepaalde politieke kringen. En niet alleen daar trouwens. Want vorige week liet de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Tjibbe Joustra zich in zijn voortgangsrapport ook al in zeer algemene bewoordingen uit over 'het' oprukkende salafisme onder moslimjongeren (salafisme is een orthodoxe stroming die terugkeer naar een zuivere islam predikt). De nu verschenen studie relativeert dat soort …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?