Ruzie in FNV

Het leiderschap van Agnes Jongerius staat voor FNV Bondgenoten niet ter discussie. Dat is de formele uitkomst van overleg binnen de grootste van de negentien bonden die bij Jongerius vakcentrale FNV zijn aangesloten.

Een motie van wantrouwen is verworpen. Radicale kaderleden uit de metaalsector hadden deze ingediend omdat Jongerius haar handtekening heeft gezet onder het pensioenakkoord met de werkgevers en het kabinet. Dat akkoord zou de belangen van de FNV-achterban verkwanselen. De motie van wantrouwen mag het dan niet hebben gehaald, daarmee is de positie van Jongerius allerminst veilig. Van voorzitter tot kop van Jut: dat is in een notendop de loopbaan van Agnes Jongerius sinds 2005. FNV Bondgenoten en de ambtenarenbond AbvaKabo, die samen twee derde van alle FNV-leden vertegenwoordigen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?