Ruimte voor vragen

De vereniging Choochem is in 1999 opgericht door ouders van hoogbegaafde kinderen. De ouders waren afkomstig uit diverse kerken. Wat hen bond was de gemeenschappelijke zorg ten aanzien van de geloofsontwikkeling van hun kinderen. Zij zagen in de praktijk van het dagelijks leven dat het moeilijk is om binnen de kerkelijke gemeenschap veiligheid en een referentiekader te scheppen voor de vragen waar hun kinderen tegen aanlopen.
De kans op het verliezen van het vertrouwen in God of in de kerkelijke gemeenschap is voor deze kinderen groter. Dat ging die ouders aan het hart vanwege hun liefde voor Christus. Uit de reacties binnen de gespreksgroepen van Choochem blijkt dat hoogbegaafde kinderen vaak al voor hun veertiende jaar een keuze maken ten aanzien van God en de kerk. In de studententijd wordt die keuze ook voor anderen zichtbaar. We zien een relatie tussen het niet kunnen stellen van de vragen waar deze kinderen mee worstelen en de kerkverlating in de studententijd. Het gaat niet aan de verantwoordelijkheid hie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?