Rookverbod

Terwijl in grote delen van het publieke domein - van openbare gebouwen en particuliere bedrijven tot en met treinperrons toe - niet meer gerookt mag worden, kunnen jongeren op schoolpleinen nog steeds ongehinderd doorpaffen. Dat heeft iets ongerijmds, temeer omdat na een afname tussen 2001 en 2005 het aantal jonge rokers weer toeneemt.
Het voorstel van de Besturenraad van het protestants-christelijk onderwijs om ook schoolpleinen rookvrij te maken, verdient daarom in principe instemming. De vraag is alleen of zo'n verbod wel effectief genoeg is, of het wel handhaafbaar is en of er dus niet in zekere mate sprake is van 'symboolwetgeving'. De Besturenraad kan niet verder gaan dan het adviseren van de bij hem aangesloten scholen. De kans dat er dan op de ene school wel en de andere niet gerookt mag worden, is dus levensgroot. Dat doet afbreuk aan het gedragsbeïnvloedende karakter van de maatregel. Bovendien wordt de effecti …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?