Rentmeesterschap is meer dan aanleg extra wegen

De Tweede Kamer bespreekt morgen de Nota Mobiliteit van het kabinet. Een eerdere versie sneuvelde, omdat de VVD meer nieuwe wegen wenste. Het CDA wil mobiliteit en milieu ontvlechten en bepleit ook zo'n 250 kilometer nieuwe snelweg. Een begrijpelijk voorstel, maar niet meer dan symptoombestrijding.
Doorstroming en bereikbaarheid zijn belangrijke doelen in het mobiliteitsbeleid. Iedereen ziet wel in dat we er met het huidige beleid niet komen. De meest voor de hand liggende manier om files tegen te gaan, is onnodig verkeer uit de spits halen. In de meeste auto's zit slechts één persoon, terwijl er vier in passen. Daarom moet de overheid autodelen stimuleren en ook telewerken. Bovendien moet er naar worden gestreefd vrachtwagens niet alleen op de heenweg een lading mee te geven, maar ook op de terugweg. Dit type maatregelen valt onder de noemer voorkomen.Daarnaast is het intensiever benutt …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?