Rembrandt: gelovig wel, maar niet te kerks

Wat voor christen zou Rembrandt kunnen heten? Al is hij schilder van tal van bijbelse taferelen en ook van heiligen, van zijn eigen christelijke overtuiging is weinig overgeleverd. Veel moet worden afgeleid uit andere gegevens. Zijn tijd kenmerkt zich door godsdienst als machtswapen.
Dat was een reden om zich rustig te houden indien men niet behoorde tot de overheersende stroming - destijds in de Noordelijke Nederlanden de aanhangers van het gereformeerd protestantisme. Na de beeldenstorm van 1566, het ontzet van Leiden in 1574 en de alteratie van Amsterdam in 1578 (om mij te beperken tot de twee steden waarin Rembrandt figureert), bereikt de geloofsstrijd nog eens een dieptepunt met de strijd tussen remonstranten en contr-remonstranten. Wat is toen geschied? Arminius, afkomstig uit het nabije Oudewater, had het schandelijke lef getoond, zich tegen de degelijke prede …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?