Religie

Het deze week gepubliceerde rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Religie aan het begin van de 21ste eeuw biedt stof tot overdenking.

Eens te meer wordt bevestigd dat de secularisatiethese - religie verdwijnt als factor van belang naarmate de modernisering in de samenleving toeneemt - ten dode is opgeschreven. De mate van onkerkelijkheid is in Nederland met 42 procent weliswaar kerktorenhoog, maar de groei in onkerksheid is er in Nederland wel uit. Verder blijkt uit de gegevens dat religie als bindende factor van wezenlijke betekenis is voor en in de samenleving. Het CBS zoomde onder meer in op de relatie tussen religie enerzijds en participatie, vertrouwen en integratie anderzijds. Steeds blijkt er een positieve rel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?