Religie is bij VVD nationaal sentiment

De VVD geeft religie in haar nieuwe beginselprogramma religie na jaren van afwezigheid weer een plek. Omdat het bij de Nederlandse traditie hoort, zegt de partij. D66'er M.H. Klijnsma ziet echter nationalistische motieven.
Volgens het nieuwe VVD-beginselprogramma vindt ,,de Nederlandse samenleving haar oorsprong in de joods-christelijke traditie, het humanisme en de verlichting. Deze beschavingsfundamenten vormen samen met de Nederlandse taal, de vaderlandse geschiedenis en de Grondwet de grondslag voor onze nationale identiteit.'' Dit komt op mij vooral over als een feitelijke constatering. Het lijkt minder bedoeld als de grondslag voor het bedrijven van praktische politiek. Dat laatste zou voor een niet-confessionele partij als de VVD ook merkwaardig zijn. Zelfs confessionele partijen als het CDA en de Chr …
Dit is 10% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?