Rekeningrijden

Politieke wonderen zijn de wereld nog niet uit. Tot verrassing van de Tweede Kamer is het kabinet aan het schuiven rond de kilometerheffing. In september luidde het standpunt nog dat pas een volgend kabinet beslist over invoering van die heffing.
Kernbezwaar tegen eerdere invoering van deze door velen noodzakelijk geachte mobiliteitsmaatregel was het hoge bedrag de heffing in te voeren. Terwijl er al jaren over wordt gesproken, en het draagvlak voor de kilometerheffing als een eerlijke vorm van beprijzing van het autoverkeer, steeds breder werd, kwam het kabinet niet verder dan het over te laten aan zijn opvolger. Onder druk van de Kamer gaat minister Karla Peijs zich nu sterk maken voor invoering van de heffing per 2012. Eerder weigerde ze een invoeringsjaar te noemen. Het aardigst werd deze politieke mobiliteit van de bewindsvrouw ge …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?