Regeringsleider

Tot een persbericht heeft het niet eens geleid. Het belang van de kabinetsnotitie over de positie van Nederland in Europa, en andersom, is niettemin groot. Er is sprake van een breuk met een lange staatsrechtelijke traditie.
De meeste aandacht in de notitie trekt de voorgestelde versterkte positie van de minister-president. De premier krijgt extra bevoegdheden om de Nederlandse inzet en invloed op het Europese beleid te vergroten. Het reglement van orde van de ministerraad wordt gewijzigd. Nu al heeft de premier de bevoegdheid zelf onderwerpen op de agenda te plaatsen. Maar die macht wordt beperkt door de daarop volgende zinsnede ,,in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad''. Kortom, als de collega-ministers er niet voor voelen dan wordt het onderwerp niet rijp geacht voor bespreking. Die beperking i …
Dit is 18% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?