Rechtvaardiger asielbeleid

Al in de jaren negentig woedden er verhitte debatten over het asielbeleid. Breed leefde de gedachte dat Nederland de poorten te wijd had openstaan.

Sinds de aanvaarding in 2000 van de Vreemdelingenwet, een product van PvdA-kopstuk Job Cohen, is het aantal toegelaten asielzoekers drastisch gedaald. Sinds die wet van kracht is, luidt het motto: streng maar rechtvaardig. Onder invloed van de populistische wind die deze eeuw in Nederland ging waaien, is de nadruk komen te liggen op streng. Het beleid moest streng zijn tegen economische gelukzoekers die, soms met behulp van smokkelbendes, op sluwe wijze probeerden de zwakste schakel in de grens van de EU op te zoeken. Anno 2013 leeft gelukkig het besef dat er scheefgroei is ontstaan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?