Rechtsstaat

De rechtsstaat zoals we die in Nederland kennen, kent tal van waarborgen. Een kernwaarde van de rechtsorde is de zogeheten trias politica. Die bepaalt de onderlinge verhouding tussen wetgever, uitvoerende macht en rechtspraak. Regering en Tweede Kamer zorgen voor wetten waarbij de Kamer de regering controleert bij de uitvoering ervan.
De onafhankelijke rechter komt in geval van overtreding of botsende rechten tot een oordeel. Door deze drie machten van elkaar te scheiden wordt voorkomen dat de macht in de handen van één instantie komt. De kans op machtsmisbruik is dan groot. Dit reeds oude leerstuk staat nog altijd recht overeind. Dat wil niet zeggen dat er geen wrijvingen of knelpunten zijn. De samenleving is ingewikkeld geworden en mede daardoor is er sprake van een juridisering. Steeds meer kwesties worden aan het oordeel van de rechter onderworpen. Dat betreft niet slechts de geschillen tussen burgers onderling. Ook ove …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?