Re-integratie

Het lijkt buitengewoon tegenstrijdig. In een tijd van sterk oplopende werkloosheid bezuinigen op het budget van re-integratie om werkzoekenden aan een baan te helpen.

Toch is een ruime meerderheid in de Tweede Kamer, inclusief oppositiepartijen als VVD, D66 en SP, er voor te porren het mes te zetten in deze pot met geld die wordt beheerd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In het pakket aan crisismaatregelen dat het kabinet dit voorjaar heeft opgesteld is veel aandacht gegeven aan de bestrijding van de werkloosheid. Met de sociale partners is in de beste traditie van het poldermodel een reeks maatregelen getroffen om de effecten van de crisis te verzachten. Dat kan bijvoorbeeld door de invoering van deeltijd-WW en door extra gel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?