Publieke taken publiek behartigen

Gereformeerden hebben zich in de politiek een zekere naam verworven met hun scherpe gevoel voor staatsrechtelijke verhoudingen. Dat roept dan wel eens de vraag op wat daarvan de oorzaak is. Van het handjevol antwoorden dat ik daarvoor beschikbaar heb, is de volgende mij het meest sympathiek. Dat komt, zo luidt mijn reactie, omdat ze in hun jonge jaren zichzelf hebben afgemat met het discussiëren over de vraag of een gemeentebestuur een zwembad op zondag gesloten mocht houden. Om het nog iets ingewikkelder te maken werden twee varianten ingebracht: het zwembad is in particulier eigendom of het gaat om een gemeentelijk zwembad.
LeereffectHet effect van deze discussies was allereerst dat geleerd werd dat en hoe een christelijke norm, die van de waarde van de zondagsrust, tot gelding mocht worden gebracht in een publieke samenleving waarin het meerderheidsgevoelen een dergelijke norm niet meer van betekenis achtte. Vervolgens werden de discussianten verplicht zich te bezinnen op de grenzen van het overheidsambt; niet alles dat moreel wenselijk was mocht met overheidsmacht worden afgedwongen. En ten slotte verplichtte men zich tot het geven van een antwoord op de vraag wat als publiek belang mocht worden aangemerkt, waa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?