Psychiatrische hulpverlening en geloof

In de discussie over bevrijdingspastoraat wordt hier en daar de indruk gewekt dat in de praktijk van de christelijke psychiatrische hulpverlener het accent ligt op techniek vanuit een seculiere wetenschap. Hulpverleners van Eleos laten in onderstaand artikel zien welke rol het geloof speelt in hun werk.
In het Nederlands Dagblad wordt momenteel een discussie gevoerd over de relatie en het spanningsveld tussen psychiatrische hulpverlening en bevrijdingspastoraat. Professor Glas heeft hierover behartenswaardige woorden gesproken in de krant van 5 april. Binnen Eleos zijn hulpverleners erop gericht het geloofsleven van de cliënt een plaats te geven binnen de psychiatrische hulpverlening. Eleos wil identiteitsgebonden psychiatrische zorg bieden aan alle mensen die zich herkennen in deze zorg en meer specifiek aan mensen uit de gereformeerde gezindte. Het beleidsplan spreekt over de missie om …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?