Progressief D66

Ruim een maand na het extra D66-congres doet Boris Dittrich zijn belofte gestand. Aan de vooravond van het geplande voorjaarscongres over onderwijs presenteert hij zijn richtinggevend stuk: 'Op weg naar nieuwe solidariteit. Pamflet voor verandering, vrijheid en verantwoordelijkheid'. De toonzetting van het 28 pagina's tellende stuk en de plaatsbepaling in het politieke speelveld geven aan dat Dittrich zich laat gelden als partijleider.
Op het congres in april bleek al iets van een tegenstelling tussen de bestuurlijke vernieuwers, de bewakers van de kroonjuwelen, én de voorstanders van een verbreding van de partij. Dittrich kiest in dat debat onomwonden partij. Hij constateert dat het beeld van D66 als partij van bestuurlijke vernieuwing te wijten is aan ,,onszelf''. Uit die woordkeus blijkt dat hij met dat beeld en de daaruit voortvloeiende eenzijdigheid niet meer uit de voeten kan. In zijn pamflet wijdt Dittrich niet meer dan een halve pagina aan de bekende reeks staatsrechtelijke vernieuwingen. Veel meer tijd en aandacht …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?