Profetieën moeten tot opbouw van de gemeente zijn

Zowel gereformeerden als charismatischen toetsen profetieën aan de Schrift. Alleen: beide hebben de neiging dit vanuit vooronderstellingen te doen. Gereformeerden weten hierdoor bijna bij voorbaat dat het wel niet van God zal zijn. Charismatischen neigen juist te gauw naar Het zal wel van God zijn. In de apostolische brieven wordt gezegd dat profetieën in ieder geval tot opbouw van de gemeente moeten zijn.

Bram Capellen noemt de charismatische beweging een dwaling (ND 11 december). In de krant van 16 december reageerde ds. J. Mudde daarop en ds. Th.J. Havinga ging vervolgens in op zijn artikel (ND 20 december), Paulus zegt in 1 Korinte 14 dat profetie opbouwend, troostend en bemoedigend is (vers 3), dat het ten bate van de gemeente is (vers 4 en 12), dat hij profeteren prefereert boven de gave van tongentaal - tenzij de tongentaal verklaard wordt - (vers 5), dat het niet bedoeld is voor de ongelovigen maar voor de gelovigen (vers 22) en dat profetieën een ongelovige kunnen beoordelen en tere …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?