Problemen in onderwijs breed aanpakken

Een nieuw rapport luidt de noodklok over het speciaal onderwijs. Maar sommige problemen raken niet alleen het onderwijs zelf. Er is een bredere aanpak nodig. Op 16 januari overhandigde commissaris Jeugd- en Jongerenbeleid Steven van Eijck het rapport 'Groeistuipen in het speciaal onderwijs' aan minister Van der Hoeven.
Hierin luidde hij de noodklok over een aantal problemen. Met 26 aanbevelingen geeft hij een grondige aanzet om tot oplossingen te komen. Onder sommige aanbevelingen zetten we een dikke streep. Maar de problemen raken het hele onderwijs. Daarom is een bredere aanpak geboden. In het basis- en het voortgezet onderwijs komt steeds meer aandacht voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat. Met extra hulp en aanpassingen kunnen deze leerlingen vaker op gewone scholen blijven. Een slechtziende leerling kan bijvoorbeeld vergrote teksten krijgen. Een leerling met ADHD heeft een plaats waar hij so …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?