Probeer ook geref. revolutionairen te begrijpen

De zeer gewaardeerde professor Van Deursen bekritiseert mijn recensie over Joost Rosendaals boek Bataven! omdat ik schrijf dat Groen, had hij grondig studie gemaakt van de patriottentijd, zou hebben ingezien dat het christendom niet altijd op gespannen voet staat met revolutionair denken. Van Deursen heeft gelijk: die conclusie trekt Rosendaal niet, maar komt voor mijn rekening.
Wie Groens boeiende beginselverklaring Ongeloof en Revolutie ter hand neemt en zoekt naar de patriotse woelingen, vindt er weinig tot niets. Het boek is opgehangen aan de Franse Revolutie, waarvan de Nederlandse revolutie slechts als een afgeleide wordt beschouwd. Want, redeneert Groen, het gaat om het revolutiebeginsel.De gelovige Groen is echter ook historicus en als historicus had hij zich niet ontslagen mogen weten van de plicht de nuance te zoeken. Wat schrijft Groen in Ongeloof en Revolutie nu over de periode 1780-1795? Dat de buitenlandse mogendheden Pruisen (1787) en Frankrijk (1795) m …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?