Prestige

De droevige mensenrechtensituatie in Iran is sinds het aantreden van hardliner Ahmadinejad als president alleen nog maar verslechterd. Vooral homoseksuelen en moslims die voor een andere religie kiezen, lopen groot gevaar vervolgd of zelfs gedood te worden. Niettemin vindt minister Verdonk terugzending van asielzoekers die tot deze categorieën behoren, verantwoord.
De Kamer concludeerde met brede maatschappelijke steun echter tot het tegendeel. Ten aanzien van de homo's haalde de minister tijdens een verkiezingsoptreden in een Amsterdams homocafé direct bakzeil: hun uitzetting werd opgeschort. Maar de ex-moslims, nu veelal christenen, konden niet op haar mededogen rekenen. Een motie van Tineke Huizinga (ChristenUnie), gesteund door een grote Kamermeerderheid, om ook hún uitzetting op te schorten, legde de minister vorige maand soeverein naast zich neer. Gisteren was er een tweede, nu door de gehéle Kamer onderschreven motie nodig om Verdonk alsnog tot …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?