Pornoficatie

Te stellen dat er sprake is van een brede maatschappelijke trend zou overdreven zijn. Maar onmiskenbaar neemt de onvrede met en het verzet tegen de seksualisering - of, wat sprekender: de pornoficatie - van het publieke domein gestaag toe. Wat daarbij opvalt, is dat het niet zozeer christenen zijn die hun stem verheffen - dat zou geen nieuws zijn -, maar (min of meer) publieke figuren en organisaties uit niet-religieuze sectoren van de samenleving.

Zo waren het onder meer politici van de PvdA die de kat van de MTV-cultuur de bel aanbonden, keerde minister Plasterk zich publiek tegen het uitbaten van meisjes en vrouwen als lustobject en startte een documentairemaakster een beweging ('Beperkt houdbaar') tegen de door de commercie en bepaalde media opgedrongen schoonheidscultus. Gisteren voegde in de Staatscourant de humanistisch filosoof Joep Dohmen zich in dit aanzwellende koor met een pleidooi voor het aan banden leggen van een doorgeslagen vrijheids- en zelfbeschikkingsopvatting en betoogde het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?