Politiek en traditie

De ChristenUnie overweegt haar Uniefundering te herschrijven. De taal ervan is verouderd, en de verwijzing erin naar de reformatorische belijdenissen hindert soms de aansluiting van evangelische en rooms-katholieke christenen.

In een discussienotitie oppert het Wetenschappelijk Instituut dat de Apostolische Geloofsbelijdenis als basis zou kunnen dienen waarop voortaan alle Bijbelgetrouwe christenen politiek verenigbaar zijn. Dat vergt een nieuw document, dat niet langer uniefundering maar grondslag zou moeten heten. Het WI schrijft dat de ChristenUnie haar politiek fundeert op een rotsvast fundament: Jezus Christus. Wat bescheidener geformuleerd staan politici vooral op de schouders van hun voorgangers. Hun traditie, of die nu vijftien of vierhonderd jaar oud is, kun je niet zomaar onder je voeten vandaan sch …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?