Pluralisme

Het deze week verschenen advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid neemt zijn uitgangspunt in het pluralisme als kader voor het handelen van de overheid. Dat wil zeggen: de erkenning dat in onze samenleving een veelheid aan levensbeschouwelijke overtuigingen (of vandaag misschien eerder: overtuiginkjes) naast elkaar bestaan.
En wie zou daarmee niet instemmen? Levensbeschouwelijk pluralisme is immers een feitelijkheid? Natuurlijk, maar het is belangrijk erop te letten dat het volgens de WRR tegelijkertijd meer is dan dat: pluralisme is voor deze adviesraad van de regering ook norm. Het is niet alleen een feitelijkheid, maar ook een wenselijkheid. Dat betekent dat er een zekere exclusieve waarheidsclaim van uitgaat. De erkenning van het pluralisme is maar niet een van de instrumenten om de samenleving in te richten, nee het is de weg. Het is de waarheid. Onze samenleving zal pluriform zijn, of zij zal niet zijn.Dat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?