Pleidooi voor een kleurrijk kabinet

De culturele diversiteit van de Nederlandse samenleving is de laatste jaren steeds groter geworden. In de ambtelijke top en in het kabinet is daar echter nog weinig van te zien. De formatie biedt kansen daarin verandering te brengen.

Terwijl de verkleuring van Nederlandse samenleving de laatste jaren sterk is toegenomen en diversiteitsmanagement- en intercultureel beleid bij veel private en publieke organisaties een steeds grotere rol in het personeelsbeleid inneemt, lijkt deze trend bij de politiek-bestuurlijke top te stoppen. Zowel het aantal secretarissen-generaal en directeuren-generaal van niet-Nederlandse herkomst, als het aantal allochtone ministers en staatssecretarissen is tot een bedroevend minimum beperkt. Een afspiegeling van de samenleving is echter juist hier en juist nu zo hard nodig. Het nieuw te …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?