Pil van Drion als medicijn

De keerzijde van de economische welvaart in ons land is dat veel ouderen en jongeren lijden onder eenzaamheid. Daarom zijn zij 'klaar met het leven'. In plaats van dit probleem in de kern aan te pakken, moet de pil van Drion uitkomst bieden.
Recent onderzoek laat zien dat twee derde van de Nederlanders voorstander is van de pil van Drion, ook wel zelfmoordpil genoemd. Het benadrukt de individualistische, misschien zelfs egoïstische, levensstijl die helaas hoogtij viert in onze maatschappij. Argumenten voor het beschikbaar stellen van de pil van Drion zijn het recht op zelfbeschikking en, daarmee verbonden, het uit de weg gaan van vooral geestelijk lijden. Wie even logisch nadenkt, begrijpt dat iemand die zich nuttig voelt en in leuk gezelschap verkeert, niet snel naar een zelfmoordpil zal grijpen. Terwijl iemand die da …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?