Pijnpunten van aannemers verdienen aandacht

Rijk en gemeenten staan in de rij om schadeclaims in te dienen bij bouwbedrijven (Nederlands Dagblad 16 en 18 juni). Tegelijk blijkt uit een nieuw boek dat de overheid al jaren van de praktijken in de bouwwereld wist. De branche voelt zich ten onrechte in het verdachtenbankje sinds het eindverslag van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid. Verwijzend naar 'gewoonterecht en lijfsbehoud', ervaren bouwers hun werkwijze niet als wetsovertreding.
Vooroverleg benadeelt in hun optiek opdrachtgevers niet en van prijsopdrijving is geen sprake. De 'pijnpunten' voor aannemers bij meervoudige (concurrerende) aanbestedingen verdienen serieuze aandacht.Een aannemer wil een gevoel van vertrouwen hebben bij de prijs die hij aanbiedt, en een serieuze kans maken op een opdracht. Dit eerste 'pijnpunt' lijkt voor buitenstaanders opmerkelijk. Waarom heeft een aannemer niet als vanzelfsprekend vertrouwen in zijn eigen prijsstelling?In gesprekken met aannemers blijkt telkens weer de onzekerheid over de eigen aanbieding. De verklaring is, dat de meeste g …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?