(Pers)vrijheid

Na de herdenking van de doden als gevolg van terreur en onvrijheid vieren we vandaag de 'Dag van de Vrijheid'. Een belangrijk onderdeel van die vrijheid is de persvrijheid. Vrijheid van meningsuiting en van drukpers zijn grondwettelijk verankerd. Het lijkt een onbetwist goed en wordt al gauw als vanzelfsprekend beschouwd.
Niets is minder waar voor wie in de wereld om zich heen kijkt of even terugdenkt aan de bange periode waarin Nederland zelf werd geknecht. Alle reden dus in dankbaarheid die vrijheid te aanvaarden en te koesteren. Een koestering die niet tot zelfgenoegzaamheid mag leiden. De tijd dat de pers werd bejubeld als 'Koningin der aarde' is ook in Nederland voorbij. Er wordt de laatste jaren, zeker na de opkomst van Fortuyn én de gesignaleerde kloof tussen staat en straat, minder verheven over de pers gesproken. In het koor van critici schaarde zich deze week minister van Justitie Donner. De persvrijh …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?