Patiënt is meer dan diagnose plus prijskaartje

Bij de oplossing van de problemen in de zorg - lange wachtlijsten en sterke stijgende kosten - wordt veel verwacht van de zogeheten Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC beschrijft de tijd die nodig is voor een behandeling. Aan die tijd wordt een honorering verbonden voor het ziekenhuis en voor de specialist. Vervolgens gaan ziekenhuizen met de zorgverzekeraars onderhandelen over de prijzen. De DBC is echter geen panacee voor alle kwalen.
door A. DeesHet kabinet Balkenende II is aangetreden. De regeringsverklaring liegt er niet om: de broekriem moet aangehaald worden. Dat geldt ook voor de gezondheidszorg, een sector die een groot beslag legt op de overheidsfinanciën. Dat beroep op de overheid wordt verschillend ervaren. Patiënten en zorgaanbieders achten gezondheid een recht, terwijl politici de zorg als een kostenpost zien.Wat de laatste ontwikkelingen betreft, heeft de ploeg van JP de wind niet mee. Nederland vergrijst niet alleen, maar wordt ook zwaarder. Die toename in gewicht gaat gepaard met meer ziekte. Adipositas of ve …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?