Pasen en de zondag

Een paar weken geleden heb ik in deze krant het vrijgemaakte Deputatenrapport over de zondag gerecenseerd. Toen ik die bespreking schreef, had ik geen flauw vermoeden, dat die midden in een heftig oplaaiende discussie zou verschijnen. De felheid ervan verraste me enigszins, en juist daarom verbaasde het me ook weer dat de discussie zomaar weer ging liggen.
Hield het de gemoederen toch niet z&243;zeer bezig? Of wacht men met ingehouden adem af wat de generale synode ervan gaat zeggen?Adempauze of niet - ik waag het er toch maar op enkele gedachten met een zekere onbevangenheid aan papier toe te vertrouwen. Exodus en sabbatWe hebben de afgelopen dagen het paasfeest gevierd, het feest van de uittocht uit de slavernij van zonde en dood, en daarmee de vervulling van het oudtestamentische Paasfeest.Pas ná de uittocht uit Egypte, in Exodus 16, horen we voor het eerst van de sabbat als rustdag voor de mens. In Deuteronomium 5 wordt de lijn van de sa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?