Overheid moet verschil durven maken

In de verzorgingsstaat is gaandeweg meer de nadruk komen te liggen op gelijkheid (ieder heeft recht op even veel) en op uniformiteit (ieder moet het zelfde krijgen).
De overheid moet selectiever worden, zodat vooral die mensen geholpen worden die dat het meeste nodig hebben.Veel Nederlanders maken zich zorgen over de solidariteit in ons land. Dat blijkt uit verschillende enquêtes die in de afgelopen jaren zijn gehouden. Eind 2004 bijvoorbeeld stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau een 'agenda van de hoop' samen. Solidariteit stond bovenaan. De steun voor de verzorgingsstaat, hét voertuig voor solidariteit in de twintigste eeuw, is dan ook onverminderd hoog. Mensen koesteren hoge verwachtingen van de overheid als het gaat om bescherming tegen bepaalde r …
Dit is 9% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?