Overheid is zelf deel van het probleem

Met de presentatie van de Miljoenennota en de algemene beschouwingen die erop volgen, wekken regering en parlement de indruk dat ze alle problemen kunnen oplossen. Ten onrechte. Regering en parlement, media, koningshuis en ambtenarij hebben zich ontwikkeld tot een gesloten kaste die zich onder de Haagse kaasstolp volledig van de maatschappelijke werkelijkheid heeft losgezongen.
De koningin leest in haar Troonrede de al lang bekende voornemens van het kabinet voor volgend jaar voor en als premier Balkenende niet zo'n zere voet had gehad, zouden het kabinet en de Tweede Kamer de rest van de week met elkaar over deze plannen gediscussieerd hebben. Achter de schermen zijn de coalitiefracties het al eens over wie op welke punten correcties op de begroting mag aanbrengen.Dus zullen we zien dat D66-leider Dittrich tijdens de algemene beschouwingen een motie indient om de bezuinigingen op het onderwijs te schrappen, dat zijn fractiegenoot Bakker dat opnieuw zal doen tijdens …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?