Over christenen met praatjes

Commentaar
Uiteindelijk heeft iedereen een overtuiging die het karakter heeft van het geloof. Zaken als goed en kwaad, liefde en haat zijn niet wetenschappelijk te toetsen, hoe graag atheïsten als Herman Philipse dat ook zouden willen.
De laatste jaren is religie weer terug in Nederland. De veel beleden stelling dat met het voortschrijden van de moderne wetenschap het geloof in God als vanzelf zou verdwijnen is aan erosie onderhevig. Deze zogeheten secularisatiethese was wereldwijd al lang aan het verpieteren, maar ook Nederland, als een bij uitstek ontzuilde en geseculariseerde samenleving, bleek het geloof maar niet te verdwijnen. De invloedrijke denktank, ten behoeve van de Nederlandse regering, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bracht die nieuwe boodschap eind 2006 met elan naar buiten. Mocht d …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?