Ouderlingen gaan in de kerk voorop

Een plaatselijke gemeente heeft niet de bevoegdheid zich los te maken van de Hervormde Kerk, als deze met de andere kerken samengaat, aldus het moderamen van deze kerk. ,,Een kerkenraad staat dus niet voor de beslissing al of niet mee te gaan met de verenigde kerk.'' Dit doet bij ds. K. Folkersma de vraag opkomen: waar blijven hier de ouderlingen als degenen die de eerste verantwoordelijkheid voor de gemeente dragen?
Graag leven we mee met de broeders die zich in het SoW-proces inzetten voor de gereformeerde belijdenis. We moeten voor hen blijven bidden. We willen ook iets aanreiken dat de bezinning op de grondvragen kan dienen. En daarmee een appél op hen doen. Wij staan nog altijd van harte achter de belofte gedaan in de Acte van Afscheiding!In de krant van 3 februari gaven we aandacht aan de schriftuurlijke roeping tot afscheiding, zoals beleden in artikel 28 van de Nederlands Geloofsbelijdenis. Nu gaat het ons om de verantwoordelijkheid die Christus in Zijn gemeente aan de ouderlingen heeft gegeven en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?