Ouderen willen over en weer solidariteit

Is de oorlog tussen de generaties begonnen? Zijn ouderen uit op eigenbelang, terwijl jongere generaties de rekening betalen? Nuanceringen in de discussie over de toekomst van de AOW.
Worden 65-plussers bevoordeeld door de regering, zoals enkele voorlieden van politieke jongerenorganisaties suggereren (Nederlands Dagblad 16 en 28 februari)? Nee, het kabinet doet slechts een poging de 65-plussers met AOW, al dan niet met een klein pensioen, te ontzien. Dat gebeurt volgens de PCOB en de andere ouderenorganisaties onvoldoende.Maar het is onjuist te stellen dat ouderen met een hoog inkomen worden ontzien. Het koopkrachtverlies van deze groep is te vergelijken met die van mensen tot 65 jaar. Overigens, de ouderen van nu hebben gezorgd voor de opbouw van onze welvaart. Daarvan ku …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?