Ouderdom en onbegrip

Het Nationaal Ouderenfonds start een bewustwordingscampagne rond ouderen die homoseksueel geaard zijn. Dat is geen overbodige luxe.

Uit onderzoek bij 55 rusthuizen blijkt dat homoseksualiteit daar nagenoeg onzichtbaar is. Managers kennen geen enkele bewoner die zo is. Dat geeft te denken. Hebben ouderen een leven lang hun ware aard verborgen, vinden ze het niet meer de moeite om nog uit de kast te komen? Voelen ze zich onbegrepen, durven ze niet te vertellen dat ze weliswaar geen weduwe of weduwnaar zijn maar wel aan het graf stonden van een innig geliefde levensgezel? Is het zinloos met anderen te delen waarom je de keuze maakte altijd ongehuwd, alleen te blijven? Al eerder bleek uit onderzoek dat in veel bejaarden …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?