Orde en vrijheid in de kerk

De synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) heeft deze week een volgende stap gezet op weg naar een nieuwe kerkorde. Het gaat om een lijvig boekwerk, waarin men meer heeft vastgelegd dan vroeger. De vraag is of dat een gelukkige ontwikkeling is.

Een kerkorde is nodig om zowel intern als naar buiten toe (bijvoorbeeld naar de wereldlijke rechter) te weten waaraan je elkaar kunt houden. Protestanten hebben zich daarbij veelal beperkt tot het noodzakelijke en veel 'in de vrijheid van de plaatselijke kerk gelaten'. Dat heeft te maken met hun kerkvisie, die (meestal) niet uitgaat van een landelijke kerk met afdelingen, maar van plaatselijke kerken die zich vrijwillig aan elkaar hebben verbonden. In die traditie staan ook de vrijgemaakt-gereformeerden. Dat hun nieuwe kerkorde dikker is uitgevallen, heeft deels te maken met veranderde …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?