Opstand

Er is niets op tegen dat een natie eisen stelt aan degenen die zich binnen haar grenzen willen vestigen. Ook ons land laat niet zomaar iedereen toe. Dat geldt ook voor de talrijke bruiden die allochtone landgenoten, vooral Marokkanen en Turken, uit hun land van herkomst plegen te halen (we laten de weinige bruidegoms even buiten beschouwing).
Zij kunnen de eerste drie jaar van hun verblijf geen aanspraak maken op blijvende vestiging in ons land en op onze sociale voorzieningen.Ondanks dit soort beperkende bepalingen is de 'huwelijksmigratie' inmiddels wel migrantenleverancier nummer één. Oorzaak is het verlangen van de partners hier, elders een vrouw te vinden die cultureel en religieus bezien bij hen past. Dat verlangen is op zichzelf genomen niet onbegrijpelijk of onjuist. Maar dan moeten de betrokken kandidaten wel bereid zijn zich te (laten) ontwikkelen tot Nederlands staatsburger. Dat betekent op z'n minst dat zij bereid en in …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?